TERMENI ȘI CONDIȚII

Despre noi

Salut și bine ai venit pe www.bookcoffee.ro, site-ul oficial al companiei Book Coffeeshop SRL, persoană juridică, cu sediul social în Strada Sf. Ioan, Nr.  24, Brașov, CUI 41099816, înregistrat la Registrul Comerțului sub numărul J08/1669/13.05.2019, având cont bancar la: ING Bank București Centrala, RO 95INGB0000999909152606 și cod poștal 500030, prin intermediul căruia sunt oferite serviciile companiei.

Prin accesarea și navigarea pe site-ului www.bookcoffee.ro, se acceptă în totalitate termenii și condițiile expuse mai jos. Utilizatorii site-lui vor avea acces permanent la termenii și condițiile utilizării site-ului pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.

Modificări în site

Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, noile prevederi fiind aplicabile de la momentul afișării formei revizuite pe site. Excepție fac comenzile care sunt în curs de executare, ce se vor finaliza în condițiile aplicabile la momentul acceptării comenzii.

De asemenea, putem actualiza conținutul pe site, de aceea, este posibil ca acesta să nu fie tot timpul complet.

Marcă

Domeniul www.bookcoffee.ro este deținut de către Book Coffeeshop SRL. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui, în forma direct sau „ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a Book Coffeeshop SRL este interzisă și se pedepsește conform legii.

Societate

Book Coffeeshop SRL, persoană juridică, cu sediul social în Strada Sf. Ioan, Nr. 24, Brașov, CUI 41099816, înregistrat la Registrul Comerțului sub numărul J08/1669/13.05.2019, având cont bancar la: ING Bank București Centrala, RO 95INGB0000999909152606 și cod poștal 500030.

Contact:

Adresă de e-mail: shop@bookcoffee.ro

Tel. 0722 660 808

Adresa poștală:  Strada Sf. Ioan, Nr. 24, Brașov, Cod Postal; 500030

Definiții

Client: persoană fizică / persoană juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă ori care efectuează o Comandă, fără existența unui Cont prealabil;

Cont: secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă, care permite Clientului transmiterea Comenzii în format electronic și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.);

Site – domeniul www.bookcoffee.ro și subdomeniile acestuia;

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Societate și Client, prin care Clientul transmite Societății, prin intermediul Site-ului ori pe e-mail, la adresa shop@bookcoffee.ro intenția sa de a beneficia de Serviciile Societății prezentate pe Site. Totodată, termenul de Comandă include și operațiunea descrisă anterior intermediată printr-o convorbire la telefon, prin call center-ul Societății, urmată de o confirmare a Comenzii în scris, prin transmiterea unui mesaj de acceptare a Comenzii de către Societate Clientului.

Produse – orice produs oferit de Societate, menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Societate Clientului, ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune pe Site, un număr finit de Servicii / Produse, având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Societate.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Societate și Client, fără prezența fizică simultană a Societății și a Clientului, prin intermediul Site-lui, ca urmare a acceptării unei Comenzi plasate de Client pentru a beneficia de un anumit Serviciu.

Conținut

  • Toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • Conținutul oricărui e-mail trimis Clienților de către Societate prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • Orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Societății, Clientului, conform informațiilor de contactare specificate;
  • Informații legate de Servicii / Produse și/sau tarifele practicate de Societate într-o anumită perioadă;
  • Date referitoare la Societate sau alte date ale acesteia.

Document: Termenii și Condițiile de față.

Newsletter: mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail) asupra Serviciilor / Produselor și/sau a promoțiilor desfășurate de Societate într-o anumită perioadă.

Tranzacție: încasarea sau rambursarea unei sume, rezultată din prestarea unui Serviciu de către Societate, Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Societate, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Serviciilor / Produselor, așa cum sunt precizate în descrierea acestora în cuprinsul Site-lui.

1. Raport Contractual

1.1. Produsele furnizate de către societate sunt obiectul raportului contractual stabilit între Societate și Clienți în condițiile prezentului Document.

1.2. Prin înregistrarea unei Comenzi, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Societatea își derulează operațiunile.

1.3. În vederea încheierii valabile a unui Contract între Societate și Client pentru furnizarea Produselor, acesta va transmite Societății o Comandă, prin intermediul Site-lui.

1.4. Ulterior recepționării Comenzii, Societate va analiza posibilitatea de executare a acesteia – prin raportare la elementele specifice indicate de Client în formularul de Comandă, astfel cum aceasta a fost individualizată la momentul plasării – și va transmite Clientului în maxim 24 ore un mesaj electronic (pe adresa de e-mail furnizată Societății) cuprinzând fie acceptul în executarea Comenzii, fie rațiunea pentru care aceasta nu poate fi realizată ori necesită modificări.

1.5. Contractul dintre Societate și Client pentru prestarea Serviciilor și respectiv furnizarea Produselor se consideră încheiat la momentul primirii de către Client de la Societate, prin intermediul poștei electronice a notificării de acceptare a Comenzii în forma sa finală – astfel cum se dispune la pct. 2.4. Contractul astfel născut este încheiat în limba română. Comenzile plasate de Client și acceptate de Societate sunt stocate în Contul personal al fiecărui Client, în măsura în care acesta a ales opțiunea de a-și face Cont. Totodată, Societatea păstrează un registru al Comenzilor acceptate, pentru o perioadă de 120 zile de la data generării.

1.6 Documentul, Comenzile Clientului și informațiile puse la dispoziție de către Societate pe Site vor sta la baza Contractului.

2. Condiții Contractuale

2.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Client.

Pentru motive justificate, Societate își rezervă dreptul de a restricționa accesul anumitor Clienți în vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Societate. În aceste cazuri, Clientul se poate adresa Societății, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

2.2. Comunicarea cu Societatea se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta pe Site sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site.

2.3. Societate își rezerva dreptul de a cere Clienților introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului. În măsura în care Clientul nu furnizează Societății toate informațiile necesare pentru corecta plasare a unei Comenzi și implicit pentru încheierea Contractului, un mesaj automat va fi generat Clientului cu ocazia ori ulterior completării formularului de Comandă.

2.4. Societate poate publica pe Site informații despre Servicii și / sau Produse și/sau promoții practicate de către aceasta într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

2.5. Toate tarifele aferente Produselor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. În anumite condiții, tarifele nu includ costurile de transport adiacente (pt. livrarea Produselor), care se evidențiază în cuprinsul Comenzii plasate, la finalul procedurii de înregistrare a acesteia, și care se achită o dată cu plata prețului Serviciilor comandate.

2.6. Clientul nu este facturat de către Societate cu privire la orice alt cost asociat operațiunii de comandare a Serviciilor prestate, cum ar fi: cost pt. utilizarea mijloacelor telefonice / electronice, comisioane bancare, etc. Numărului de telefon pus la dispoziția Clientului pentru contactarea Societății i se aplică planul tarifar uzual practicat de operatorul de telefonie fixă / mobilă.

2.7. Societatea nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client pentru efectuarea on-line a plăților Serviciilor, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON ori diferite comisioane bancare practicate de unitatea respectivă. Responsabilitatea pentru această acțiune revine Clientul.

2.8 Având în vedere aspectele de ordin practic care decurg din personalizarea Serviciilor prestate și a Produselor furnizate, la solicitarea Clientului, toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Societății, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3. Cesionarea și subcontractarea

3.1. Societatea poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Spre exemplu, Clientul cunoaște și acceptă faptul că unele livrări de Produse se pot executa oricând prin intermediul unui prestator de servicii terț. Societatea va fi întotdeauna responsabilă față de Client pentru toate obligațiile contractuale.

4. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambulul Documentului, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Societății, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

4.2. Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Societate, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Societății asupra Conținutului decât cu acordul scris expres al Societății.

4.3. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza elemente ce intra în cuprinsul Conținutului numai în scopuri personale, numai în cazul în care acest demers nu intră în conflict cu prevederile Documentului. 

5. Procedura de comandă

5.1. Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Adăugarea unui Produs/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii și acceptării subsecvente a Comenzii de către Societate, nu atrage după sine înregistrarea valabilă a unei comenzi, implicit nici obligația corelativă a Societății de a presta un Serviciu pentru Client.

5.2. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, astfel cum sunt indicate în formularul de comanda furnizat, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin lansarea Comenzii, Clientul consimte că Societatea poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Societate pe coordonatele furnizate de Client, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

5.4. După acceptarea unei Comenzi a Clientului, Societatea păstrează dreptul de a anula Comanda respectivă, cu informarea Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă și fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte părți daune-interese, în următoarele cazuri:

  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzacției;
  • invalidarea ulterioară a Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat

de Societate

  • datele furnizate de către Client, pe Site, sunt incomplete și/sau incorecte;

5.5. În măsura în care Clientul plasează o Comanda și efectuează Tranzacția de plată a prețului acesteia iar, ulterior, Societatea se află în imposibilitate de acceptare a Comenzii, aceasta din urmă va informa pe Client cu privire la acest aspect, urmând a dispune returnarea sumei achitate de Client într-un termen de maxim 24 ore, pe coordonatele de plată ale contului bancar din care a fost efectuată plata.

6. Lipsa dreptului de retragere

6.1. Având în vedere natura Serviciilor prestate de Societate precum și a Produselor furnizate, Clienții nu beneficiază de un drept de retragere, în sensul legii, în legătură cu Comenzile plasate.

6.2. Societatea vine în sprijinul Clienților săi și urmărește să satisfacă solicitările legitime și fundamentate ale acestora pentru anularea ori modificarea Comenzii plasate.

6.3. Astfel, în măsura în care o Comanda lansată nu a fost încă acceptată de Societate până la momentul în care Clientul va solicita modificarea ori anularea Comenzii în cauză, Clientul poate solicita anularea și / sau modificarea Comenzii fără penalități. Într-o atare situație, Clientul este obligat să expedieze Societății un e-mail cu privire la modificarea / anularea Comenzii, menționând în mod obligatoriu numărul comenzii în subiectul mesajului electronic. Societatea va comunica Clientului confirmarea sa în sensul modificării / anulării Comenzii respective. Dacă a fost efectuată o plată a prețului Comenzii anulate, Societatea va dispune returnarea prețului (pe coordonatele de plată ale contului bancar din care a fost efectuată plata) în maxim 24 ore de la data confirmării anulării comenzii. Dacă a fost efectuată o plată a prețului Comenzii supusă modificării, Societatea va păstra suma de bani achitată în contul prețului noii Comenzi. În măsura în care există o diferență de preț de returnat Clientului, Societatea va dispune returnarea prețului (pe coordonatele de plată ale contului bancar din care a fost efectuată plata) în maxim 24 ore de la data confirmării modificării comenzii. Clientul este obligat să achite orice diferență de preț pentru noua Comandă modificată, în termen de maxim 24 ore de la data modificării Comenzii. Comanda astfel modificată nu mai poate fi supusă unui nou proces de modificare, la solicitarea Clientului.

6.4. Ca regulă generală, din rațiuni de ordin practic, derivând din natura Produselor furnizate în executarea Comenzilor, Societatea nu poate accepta modificarea ori anularea Comenzilor care au fost acceptate. Totuși, în măsura în care există motive obiective pentru care Clientul dorește să modifice ori să anuleze o Comandă acceptată, acesta este rugat să contacteze Societatea pentru a identifica posibilele remedii. Societatea va informa în scris pe Client de acceptul în sensul modificării ori anulării unei astfel de Comenzi acceptate.

6.5. În orice caz, Societatea are dreptul de a refuza oricând solicitările pentru modificarea sau anularea Comenzilor acceptate, înaintate cu mai puțin de 1 zi lucrătoare anterior datei la care Produsele urmau a fi livrate, fără să fie nevoie de indicarea vreunui motiv obiectiv, separat de existența dreptului în cauză conform Documentului, și fără returnarea prețului ori plata vreunei alte sume de bani cu titlul de despăgubire.

7. Facturarea și palata serviciilor/produselor

7.1. Preturile Produselor și Serviciilor sunt cele afișate pe Site la momentul lansării unei Comenzi. Preturile  afișate în cadrul Site-ului includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

7.2. Prețul este achitat de Client cu ocazia plasării fiecărei Comenzi, prin intermediul Site-lui, utilizând mijloacele de plată on-line indicate de Site.

7.3. Prețul și modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă, fiind afișate în ultima etapă a lansării Comenzilor. Societatea va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile prestate, Clientul fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare pentru generarea documentului fiscal.

7.4. Societatea va transmite Clientului factura aferenta Comenzii acceptate exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Clientului sau prin poștă electronica, la adresa de e-mail menționată de Client.

7.5. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii precum și pentru corecta executare a Serviciilor (în mod special cu privire la coordonatele de livrare a Produselor), Clientului ii revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul personal.

7.6. Clientul are acces la o evidentă a facturilor emise de Societate și a Comenzilor plasate prin intermediul Contului personal, dacă a ales să își genereze un Cont.

8. Livrarea produselor

8.1. Societatea va livra Produsele furnizate în cadrul Serviciilor comandate de Client, în sistem de curierat door-to-door. Adresa de livrare este indicată de Client cu ocazia plasării Comenzii. În măsura în care această adresă se va modifica ulterior emiterii Comenzii, Clientul este obligat să anunțe Societatea cu cel puțin 12 ore înainte de momentul stabilit pentru efectuarea livrării, prin transmiterea unui e-mail în acest sens pe adresa furnizată de Societate.

8.2. Societatea va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor în vederea livrării acestora.

8.3. Societatea va efectua livrările de Produse prin intermediul propriilor angajați ori prin intermediul serviciilor de curierat, la adresele indicate de Client conform celor stabilite la pct. Intervalul orar pentru livrări poate fi indicat orientativ de Client prin Comanda (la detalii) și va fi indicat de Societate prin mesajul de acceptare a Comenzii.

8.4. Obligația Societății pentru livrarea Produselor se îndeplinește prin predarea acestora destinatarului conform orarului de livrare indicat. În măsura în care Clientul nu este disponibil pentru efectuarea livrării în aceste condiții, Societatea va încerca să îl contacteze pe Client pe numărul de contact furnizat, pentru ca acesta din urmă să indice Societății persoana către care să se facă valabil predarea Produselor, în absența Clientului. Dacă Clientul nu poate fi contactat în aceste condiții ori dacă nu poate fi desemnată nicio persoană pentru preluarea Produselor, Societatea este eliberată de obligația de predare a Produselor, considerându-se că toate obligațiile derivând din Comanda acceptată au fost executate conform, la momentul livrării Produselor la adresa indicată. Proprietatea și riscul asupra Produselor va fi transferata la momentul livrării efectuate conform prezentei secțiuni.

8.5. În măsura în care pentru livrarea Produselor se va achita o taxă suplimentară prețului de prestare a Serviciilor și respectiv furnizare a Produselor, Societatea va evidenția acest cost, în mod separat, pe desfășurătorul de plată emis la finalizarea Comenzii. Acest cost poate varia în funcție de adresa de livrare a Produselor și se va individualiza pentru fiecare Comandă în parte. Dacă acest cost de livrare nu se evidențiază în mod distinct în cadrul comenzii, înseamnă că livrarea este efectuată de către Societate, prin propriul personal și fără perceperea unui preț distinct pentru aceste servicii.

8.6 Politica de livrare

Comenzile sunt livrate de la cafeneaua nostra din Brașov şi ajung la destinaţie în în fiecare miercuri și sâmbăta în Brașov și împrejurimi (Brașov + 13 km).

Costuri şi metode de transport:

Produsele sunt livrate de Book Coffee Shop, gratuit, în Brașov + 13 km.

Plata se poate face numerar sau card la livrarea produselor.

9. Calitatea si conținutul produselor livrate

9.1. Produsele furnizate de Societate prin intermediul Serviciilor executate sunt descrise în secțiunile specifice de pe Site. Totodată, o listă a ingredientelor folosite se găsește și pe ambalajul Produselor livrate

9.2. Produsele furnizate sunt perisabile, beneficiind de o durată de valabilitate limitată, indicată ca atare pe etichetă / Produs. Produsele se vor păstra și respectiv consuma în condițiile indicate pe etichetă.

9.3. În măsura în care aveți orice fel de reclamație cu privire la calitatea Produselor livrate de Societate, vă rugăm să ne contactați în cel mai scurt timp posibil pentru a verifica problemele ridicate și pentru a le remedia în mod corespunzător. Societatea va răspunde la orice reclamație formulată de Client, pe e-mail, într-un termen de maxim 48 ore.

9.4. Societatea nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Societate a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor după livrare.

10. Legea aplicabilă

10.1. Prezentul Document precum și toate raporturile care vor exista între Societate și Client cu privire la Produsele furnizate ori Serviciile executate prin intermediul Site-lui sunt supuse legii române.

10.2. Eventualele litigii apărute între Societate și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Brașov.

11. Confidențialitate

11.1. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți privind Comenzile / Contractul / Societatea nu va fi făcută de Client fără consimțământul prealabil scris al Societății.

11.2. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul Site-lui, Clienții oferă Societății acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

11.3. Prin înscrierea în baza de date a Societății cu ocazia creării unui Cont, Clientul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat Societate în legătură cu relația contractuală dintre acestea.

12. Publicitate

12.1. În momentul în care Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter din partea Societății cu privire la Serviciile / Produsele oferite. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Societății în acest sens.

12.2. Renunțarea la primirea Newsletter de către Client se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newsletter;

12.3. Renunțarea la primirea Newsletter nu implică renunțarea la acceptul dat pentru aplicabilitatea prezentului Document.

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal

13.1. Societatea este înregistrată ca operator autorizat al datelor cu caracter personal sub nr. _______________/ ___________

13.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Societatea are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Clienții săi.

13.3. Scopul colectării datelor este: informarea Clienților privind situația Contului lor, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Produselor ți Serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a Produselor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare 

13.4. Prin completarea datelor din formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Clientul declară și accepta necondiționat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a Societății și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de către Societate pentru desfășurarea și/sau derularea de către Societate a propriei activități, conform notificării de prelucrare a datelor cu caracter personal având ca titular pe Societate.

13.5. Prin citirea Documentului, Clienții confirmă că au luat la cunoștință de faptul că le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

13.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa Societății vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dreptul de a vi se confirma faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

13.7 Protecția datelor personale

În conformitate cu Legea nr.677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă informăm că societatea noastră colectează datele personale în vederea expedierii produselor și propriilor materiale informaționale, promoționale și publicitare către clienții săi.

Prin crearea unui cont de utilizator în cadrul site-ului www.bookcoffee.ro vă dați acordul expres și neechivoc ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate de către Book Coffeeshop SRL și ulterior arhivate în servere securizate. Arhivarea datelor dumneavoastră personale se face atât în scopul înlesnirii modului de efectuare a comenzilor dumneavoastră viitoare, cât și în scopul desfășurării de către societatea noastră de activități de marketing direct.